In The Spotlight

more

Renowned Scholars

more
Duan shu-min

Cai Xiujun

Professor
HPB Surgery, Minimally Invasive Surgery
Duan shu-min

Chen Zhong

Professor
Neuropharmacology
Duan shu-min

Duan shumin

Professor
Neurobiology
Duan shu-min

Xu Zhengping

Professor
1. the biological effects of electromagnetic fields and its mechanism; 2. the bi
Duan shu-min

Chen zhi

Professor
Mechanism and treatment of viral hepatitis
Duan shu-min

Zheng shu-sen

Professor
Hepatobiliary and panreatic surgery
Duan shu-min

Luo jianhong

Professor
Molecular and Cellular Mechanism of Synaptic Function
Duan shu-min

Ouyang HongWei

Professor
Tendon tissue engineering and regenerative therapy
XML 地图 | Sitemap 地图